Våtromskurs Stord, sertifikat A for fagarbeider ved KPV

01. Januar 1970

Målet med kurset
Etter gjennomført modul skal deltakarane kunne:

Sjå: Les meir.

 

Faglærar
Cato Holm

 

Varighet

Grunnmodulen og Fagmodulen vert gjennomført etter standardmodellen.
Dei som skal ta sertifikat A skal i tillegg løysa ei prosjektoppgåve som vert sendt inn elektronisk, oppgåva er rekna til totalt ca 16 timar.

Dokumentasjon etter endt gjennomføring av modulene.

 

Påmelding innan 06.03.2020

Våtromssertifikat Stord, Oppdatering av tidligere sertifikat, ved KPV

01. Januar 1970

 

Obligatorisk oppdatering av våtromssertifikat

Tidligere har det kun vært en anbefaling å gjennomføre oppdateringskurs for modul A.

Fra og med 2015 gjøres oppdateringen pliktig.

Sertifikatenes varighet vil være 5 år 

 

Bakgrunnen for dette er å sikre riktig kompetanse innen våtromsbygging.
Løsninger og produkter endrer seg raskt.
Vi vil med dette også sikre at de overordnede kvalifikasjonskravene i Plan- og bygningsloven innfris.

Dette medfører at de som har førstegangs eller oppdatert våtromssertifikat datert 2013 eller tidligere må gjennomføre et oppdateringskurs innen 2018.

Oppdatering for den med sertifikat datert 2014 eller senere gjennomføres senest hvert 5 år.

 

 

Påmelding innan 06.03.2020.

 

Våtromskurs Stord, Infokurs for alle som treng noko innsikt ved KPV

01. Januar 1970

Målgruppe
Alle som ynskjer å setja seg inn i korleis ein bygger sikre og varige våtrom etter våtromsnormen (BVN).
Skal du byggja hus, eller pussa opp våtromet, forvaltar du større bygg eller er vaktmeister, arbeidar du ved utsalg av byggevarer og vil gje kundane gode råd.

Forkunnskaper

Ingen spesielle.

 

Vi har lagt dette opp slik at du kan delta på Grunnmodul og A, då vil du få eit godt grunnlag for vidare arbeid.

Slik deltaking gjer at du slepp prosjektarbeid og eksamen som dei andre deltakarane må ha.

 

 

Påmelding innan 06.03.2020.

Våtromskurs Stord, Modul B Prosjektering ved KPV

01. Januar 1970

Målgruppe

Personer med teknisk utdanning som fagtekniker, mester, ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt eller annen relevant utdanning, samt minst 2 års praksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtromsarbeider.

Personer med fagbrev og minst 4 års relevant erfaring kan etter søknad få godkjenning fra FFV om deltakelse. Er du i denne situasjonen, kontakt oss for å få godkjent praksisen din.

 

Forkunnskaper

Minimum Grunnmodulen må være gjennomført, dette i tillegg til kompetansen over. Saknar du grunnmodul, kontakt oss.

 

Påmelding innan 20.04.2020

KompetansePartner Vest, Postboks 403, 5403 Stord | Mobil 905 78 461

webløsning av arego