Vi sett snart opp dags- og kveldskurs i MS Project på Stord

Ei god prosjektleiing krev god oversikt og kontroll med ressursar, tidsbruk, kostnader, framdriftsplanar, i tillegg god informasjonsflyt i alle ledd. MS Project er verktøyet som gjer prosjektarbeidet lettare og meir oversikteleg.

 

Det kjem snart datoar for  dagskurs og kveldskurs på Stord.

 

Desse vil du finna informasjon om i vår kurskatalog, sjå under datakurs.

 

Kun 10 plassar, ta kontakt raskt

KompetansePartner Vest, Postboks 403, 5403 Stord | Mobil 905 78 461

webløsning av arego