Basiskompetanse i arbeidslivet

Ei kompetanseutvikling vi har arbeida med, innan BKA området, denne starta i  2007 med kurs tilrettelagt på dag og kveldstid. Prosjekter har, etter søknad, støtte frå VOX, som i dag heiter Kompetanse Norge og er eit direktorat under Kunnskapsdepartementet.

KompetansePartner Vest er Læringsakademi og kurssenter

Læringsakademinettverket er eit landsdekkande fagpedagogisk nettverk av verksemder som ynskjer å ha kompetanse og fokus på lærevanskar.

KompetansePartner Vest, Postboks 403, 5403 Stord | Mobil 905 78 461

webløsning av arego