KompetansePartner Vest

Vi er tilbydar av etter- og vidareutdanning med tilhaldsstad Stord.Våre kontor og kurslokaler er i det som lokalt vert kalla Telehuset, rett over oss har vi det høge tårnet i Leirvik sentrum. 
Her i frå driv vi aktivitetar i Sunnhordlandsområdet, desse retta mot arbeidslivet og privatpersonar.

 

Huvudområda for kurs er:

  • Lærevanskar
  • Kompetanse+
  • HMS
  • Leiarutdanning
  • Datakurs
  • Språk
  • Teori på vidaregåande skulenivå
  • Høgskulefag


Vi tilrettelegg teoriundervisning på fleire nivå for mennesker som strevar med å læra, dette er ei av oppgåvene for oss som Læringsakademi i nettverket til NetPed AS.
Har du trong for kompetanseheving personleg eller i verksemda di, ta kontakt for ein uforpliktande samtale.

KompetansePartner Vest, Postboks 403, 5403 Stord | Mobil 905 78 461

webløsning av arego