Praktiske opplysniger

KPV er avhengig av at tilstrekkelig mange deltakere melder seg på eit kurs før det blir starta. Bekreftelse på at kurset kjem i gang vert sendt ut ca ei veke før kursstart. Vi sender deg då praktiske opplysninger om kurset.

Etterpå sender vi innbetalingsgiro for kostnader ved kurset.

 

Kurs som går over to eller fleire semestre vil automatisk få delt kursavgiften tilsvarende det antall semestre kurset varer.
Ynskjer man å dele kursavgiften i flere avdrag må KPV kontaktes.

Avmeldingsreglar


* Påmelding til kurs ved KPV er bindande frå det tidspunkt vi mottek di påmelding.

* Dersom ein trekker seg senest 2 - to - veker før kursstart, vert det ingen avgift å betale.


* Ved avmelding seinare enn 2 - to - veker før kursstart, må ein betale 50% av kursavgiften.


* Avmelding må skje skriftleg.

* Dersom avmeldingen skjer etter at kurset er startet, må det betales full avgift.


* Dersom du lar være å sende skriftlig avmelding, eller lar være å møte frem til kursstart, vert ikkje dette betrakta som avmelding,
og du må betale full kursavgift.

KompetansePartner Vest, Postboks 403, 5403 Stord | Mobil 905 78 461

webløsning av arego