Våtromskurs i Sunnhordland hausten 2021

Våtroma i husa våre, i offentlege bygg eller i næringsbygg er eit område som kan kosta oss dyrt, dette syner alt talmateriale frå Vannskadekontoret, forsikringsbransjen og sentrale aktørar innan bygg forvaltning. Ut frå denne situasjonen har bransjen laga ei Våtromsnorm, tilråding om korleis vi bør utføra arbeidet i våtrom, Fagrådet for våtrom er det organet som arbeidar med denne.
Det er her utvikla eit utdanningsopplegg som gjev kunnskap til utøvarane om korleis gjera ein jobb som gjev trygghet i høve skadar i byggning og i høve dei helsemessige sidene av dette. Opplegget vert oppdatert jevnleg, her og tilrådingar om val av produkt til arbeidet.
Det er og slik at dersom våtromsnormen skal gjelda ved eit nybygg eller ved reperasjon skal alle utøvarane frå alle faggrupper ha sertifikat.
Utdanninga legg opp slik:

- Våtromssertifikat for fagarbeidar innan fagene betong og mur, byggtapetiserar, malar, taktekkar, rørleggar, elektro, tømrar og blikkenslagar, membranleggar,utførande isolasjon. Vidare for:

Utførande prefabrikkerte våtrom, fagleg leiar, prosjekterande, takstutførande, sakshandsamar offentleg, arkitektar, teknikarar, ingeniørar og alle andre som utfører med våtrom eller som skal kontrollera våtrom.


- Oppdatering - unngå at sertifikatet går ut

Tidligere har det kun vært en anbefaling å gjennomføre oppdateringskurs for sertifikatene.

Fra og med 2015 gjøres oppdateringen pliktig.

Sertifikatenes varighet vil være 5 år 

Har du trong for oppdatering, kontakt oss, vi har no tilbod.

I tillegg kan vi gjennomføra slike kurs dersom interessa er til stades:

- Sertifikat for dei som prosjekterar og / eller leiar utførelse, vi har no kurstilbod.

- Informasjonskurs, dette for folk flest, skaff deg kunnskap om kva du kan kreva av fagfolk og kva du kan gjera sjølv, bygg eigarar av bygg, vaktmester,for byggevarehus, gje kunden rette råd. Vi har no kurstilbod.

Nytt høve no, sjå under kurs om det enkelte tilbodet vi har.

Ynskjer du meir opplysning kan du og kontakte oss eller gå inn på internett her
www.ffv.no

KompetansePartner Vest, Postboks 403, 5403 Stord | Mobil 905 78 461

webløsning av arego